Uw voordelen

  1. Reeds een onmiddellijke opbrengst voor u. U geniet onmiddellijk van een gedeelte van de energiebesparing, na afloop van het energy savings contract is de volledige besparing voor u.

  2. Géén cash out. Aangezien wij de investering voor onze rekening nemen, is er geen cash out voor u. Dat laat u toe uw fondsen te benutten voor uw core business.

  3. U vermindert uw CO2 uitstoot.

  4. Slechts één gesprekspartner – wij ontzorgen u! In een klassiek traject heeft u meerdere aanspreekpunten (auditor, studiebureel, aannemer...) met de bijhorende problemen van interfacing, communicatie, en opvolging. Niet zo bij onze aanpak: wij nemen ownership van begin tot einde en zijn altijd uw aanspreekpunt.

  5. Uw installatie wordt performanter, uw gebouw wordt comfortabeler en stijgt in waarde.

  6. U verhoogt uw energie-onafhankelijkheid. Door het terugdringen van uw energieverbruik, het lokaal opwekken van energie of het intelligent verschuiven van uw energieverbruik verhoogt u uw onafhankelijkheid van de energiemarkt en energieleveranciers.